Skip to main content

veelgestelde vragen / FAQ

Dyslexie dislectie dysleksie disleksie dyslecty dislexie ??? Wat is het eigenlijk?

Over het algemeen wordt het omschreven als een stoornis waarbij iemand blijvend moeite heeft met lezen en schrijven, zelfs na hulp en veel oefenen. Maar het wordt steeds duidelijker dat het niet zozeer een stoornis is, als wel een manier van denken die niet aansluit bij de manier waarop op de meeste scholen het leesonderwijs is georganiseerd. Men gaat daarbij uit van het koppelen van klanken aan letters, terwijl voor beelddenkers klanken nietszeggend zijn: zij hebben een andere aanpak nodig om succesvolle lezers (en schrijvers) te worden!

Kan Goed Gezien Zo mij / mijn kind testen op dyslexie?

Nee, hiervoor moet je naar een psycholoog of orthopedagoog. Wat is de reden dat je zo’n verklaring wilt? Het kan een gerust gevoel geven een dyslexieverklaring te hebben. Je krijgt namelijk meer hulp op school in de vorm van extra tijd en hulp (zoals de voorleesprogramma’s Kurzweil en Claroread) als je een dyslexieverklaring hebt. Maar beter is het om het probleem van de dyslexie op te lossen, daar heb je heel je leven wat aan. Het probleem oplossen is mogelijk, leuker en gemakkelijker dan je denkt! – zie ook: Is dyslexie een talent of een stoornis?

Waarom test Goed Gezien Zo niet op dyslexie?

Dat komt door de manier waarop we bij Davis naar dyslexie kijken: het is niet iets wat je hebt, maar iets wat je doet. Als je je bewust wordt van wat je doet, kun je ook iets anders aanleren. Daardoor houd je de gave van dyslexie (snel verbanden leggen, visuele patronen zien, creatief zijn, rijke fantasie hebben etc.) maar pak je de problemen aan, zoals slecht lezen en/of slecht spellen. Kinderen (maar ook volwassenen) zijn vaak heel slim in het compenseren en verbergen. Daar gaat veel energie in zitten en je ziet dan ook na de counseling dat ze opgelucht zijn en meer zelfvertrouwen hebben. Meestal kunnen ze erna meer doen in minder tijd op een ontspannen manier. Dit is iets waar wij als Davis counselors op inzetten, daarom is een programma altijd heel veilig en gestructureerd in opbouw. Je (kind) wordt niet overvraagd. Dat is niet het geval als je (een kind) zou testen, dan ga je de grenzen opzoeken van wat iemand kan en is het veilige gevoel weg.

Wordt het Davis® programma vergoed?

Goed Gezien Zo is aanbieder bij diverse gemeenten. Daardoor worden programma’s voor autisme en AD(H)D vergoed. Voor dyslexie is dat nu nog niet het geval. Momenteel loopt er een pilot waarmee we de effectiviteit kunnen aantonen, daarna hopen we dat ook de dyslexie-correctie-programma’s standaard worden vergoed. Tevens worden er nu in Nederland op grote school gegevens verzameld om de methode evidence based te krijgen. (Eerder gebeurde dit al in de V.S.) Dit wil niet zeggen dat een vergoeding vanuit de gemeente  voor een dyslexie programma niet mogelijk is, er kan ook op een PGB (persoonsgebonden budget) gewerkt worden. U kunt ook contact opnemen met de IB (intern begeleider) van school, er zijn vaak mogelijkheden om het programma door school en/of gemeente te laten financieren. Er zijn tevens mogelijkheden om de counseling als opleidingskosten als aftrekpost op te voeren bij de belastingaangifte, maar de regels hieromtrent veranderen nogal eens. U dient dit dus zelf te controleren.

Is Goed Gezien Zo aangesloten bij SKJ? (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)

Ja, je kunt het registratienummer per mail of telefoon bij Goed Gezien Zo opvragen.

Is dyslexie een talent of een stoornis? En maakt het wat uit hoe je het noemt?

Het is héél belangrijk hoe je ernaar kijkt, want het bepaalt wat je ermee gaat doen! Wanneer dyslexie een stoornis zou zijn, zou er niets aan te doen zijn, het is een blijvend ‘mankement’ en je kunt er hooguit het beste van maken. Als je het als een talent ziet, zet je dat in om de nadelen van dyslexie aan te pakken. Bedenk dat ons brein in staat is tot aanpassing en verandering! Een voorbeeld van hoe belangrijk de visie op dyslexie is: De moeder van een zesjarige kwam bij mij omdat ze zich ernstig zorgen maakte over haar zoon. Hij las en schreef heel slecht, maar werd toch bevorderd naar groep 4 met de mededeling: “Hij is zeer waarschijnlijk toch dyslectisch, dus dan is hij beter af in groep 4 waar er speciale ondersteuning is in de vorm van leesgroepjes. Hij heeft ook een korte aandachtsboog.” In de visie van de leerkrachten probeerden ze er het beste van te maken gezien ‘zijn handicap’. Wanneer ze echter zijn talent voor ruimtelijk denken hadden onderkend, zouden ze hebben gezien dat hij van nature in staat was om in spiegelbeeld en op z’n kop te lezen. En dat hij zich er niet van bewust was dat dit niet de bedoeling is bij letters en symbolen. Toen dat eenmaal aangepakt was en hij wél een goed (tweedimensionaal) beeld van letters had, las hij als een zonnetje! En er was geen sprake meer van een te korte aandachtsboog 😉

Ik heb al zóveel geprobeerd! Waarom zou een Davis® programma wél helpen?

De meeste dyslexiebehandelingen werken met het systeem van klank-teken koppeling. Ook systemen die letters kleurtjes geven en dergelijke, zijn hierop gebaseerd. De Davis methode daarentegen, sluit beter aan bij de denkwijze van ruimtelijk-visuele denkers / conceptuele denkers / beelddenkers. Wanneer je voor een oriënterend gesprek komt, kijken we welk type denker je bent en of het Davis programma passend is voor jouw hulpvraag en jouw manier van denken. Tijdens het werk beginnen we met het oplossen van verwarring over letters en leestekens en/of symbolen voor rekenen. Verder leer je hoe jouw denkwijze kan inzetten bij lezen, schrijven, spelling en/of rekenen. Je leert de drie mentale Davis-gereedschappen: oriëntatie/focus, ontspannen werken en inzetten van de passende hoeveelheid energie/inspanning. Je leert deze technieken om de regie te nemen over jouw leerproces. Daarvan heb je een leven lang plezier!

Is het ook goed om stripboeken te lezen?

Start met je wat leuk vindt. Of dat nu kookboeken, knutselboeken, reviews op internet of stripboeken zijn. Het gaat om het opbouwen van woordbeelden in je hoofd en het uitbreiden van je woordenschat. Zodra je het voor je plezier doet, lees je meer en vaker. (Let op: in sommige stripboeken gebruikt men alleen hoofdletters. Probeer na een tijdje de overstap te maken naar lezen van teksten met kleine letters.)

 

Het racelezen / de DMT op school is een probleem, kun je daar wat aan doen?

Het idee achter racelezen en de drie-minuten-toets is dat men kan toetsen of kinderen goede woordbeelden in hun hoofd hebben. Als dat zo is, kunnen ze woorden snel herkennen en dus vlot lezen. Niets mis mee zou je denken. Maar helaas vatten veel kinderen dit heel anders op. Zij denken dat snel lezen een doel op zichzelf is en concluderen: snel lezen is goed! Hierdoor gaan ze radend lezen en woorden niet meer goed bekijken. Daardoor maken ze veel fouten, weten niet wat ze gelezen hebben en raken ontmoedigd. Ook spelling lukt niet als je nauwelijks kijkt hoe een woord eruit ziet. Je wordt bovendien heel moe van deze manier van lezen en wordt geen betere lezer. Moedig je kind dus aan rustig en vooral niet radend te lezen, of zoals een kind bij mij in de praktijk het zei: “Ik ga lezen wat er staat, niet wat ik denk dat er staat!”

Een bijkomend probleem kan zijn dat kinderen door de zenuwen van de tijdsdruk slechter gaan presteren. Dat is ook het geval bij de DMT (drie minuten toets, een test met losse woordjes). Bij een Davis programma is veel aandacht voor het beheersen van de zenuwen.

Er is veel strijd thuis omdat mijn kind ‘leesmeters’ moet maken. Moet er dagelijks geoefend worden met lezen?

We starten het Davis programma helemaal niet met lezen, maar willen eerst de voorwaarden scheppen om uiteindelijk ontspannen te kunnen lezen. Het doel is te kunnen lezen voor je plezier en gelukkig gebeurt dat ook. Onlangs kreeg ik nog een bericht van een moeder die haar dochter hardop hoorde lachen in de kamer ernaast. Toen ze ging kijken, zag ze haar dochter een boek van kabouter Plop aan het lezen, terwijl ze tot voor kort alleen las omdat het moest. Nu is dagelijks lezen geen straf meer!

Werkt het Davis® programma ook voor volwassenen?

Zeker! Voor de meeste mensen voelt het als een opluchting om meer te weten te komen over hun manier van leren en hun intelligentie. Vaak zeggen mijn cliënten dingen als: “Ik dacht altijd dat ik dom was!” of “Waarom heeft nooit iemand mij dit uitgelegd?” Door te ervaren hoe het anders kan, vallen veel puzzelstukjes op hun plek. Mensen geven aan met minder moeite sneller te lezen dan voorheen. Ook spellingsregels worden begrijpelijk als iemand die zelf uitwerkt op een beelddenk-manier in plaats van een verbale regel. Een flinke oppepper voor je zelfbeeld en een nieuwe start!

Het lijkt alsof mijn kind er geen moeite voor wil doen…

Wat je als ouder of leerkracht aan de buitenkant ziet, is een kind dat zich de eerste minuten wil inzetten, maar dan naar buiten gaat kijken, afkijkt bij de buurman of lang naar het toilet gaat. Kinderen worden ten onrechte gezien als gemakzuchtig (zelfs lui) ongeconcentreerd of ongemotiveerd. Wanneer zo’n kind een counseling krijgt, blijkt dat er zo’n 8 tot soms zelfs wel 19 letters zijn die verwarring geven, nog afgezien van de onduidelijkheid over leestekens! Bovendien is het voor kinderen beslist niet vanzelfsprekend dat hun ogen in staat zijn netjes van links naar rechts over de regel te lezen. Als je dit weet, is het niet moeilijk voor te stellen wat voor een worsteling een schooldag moet zijn! Zo’n kind probeert op school de pijn van de verwarring en het gevoel te falen te vermijden en komt moe thuis.

De Davis-methode pakt verwarring aan, leert je werken met jouw manier van leren, en geeft je zelfbeeld een flinke positieve ‘boost’!

Is er literatuur beschikbaar over de Davis-methode?

Ronald Davis heeft een aantal boeken uitgebracht:

De Gave van Dyslexie

De Gave van Leren

Autism and the Seed of Genius (aan vertaling wordt gewerkt)

Kan de Davis-methode zorgen voor betere concentratie / focus?

Ja, al noemen we het liever ‘oriëntatie’, omdat we graag een ontspannen manier van aandacht richten willen aanleren. Er is daarnaast veel aandacht voor het herkennen van verlies van oriëntatie: desoriëntatie. Zodra je dit gevoel herkent, weet je dat je afgeleid of in de war bent. Je hebt op dat moment de keuze om opnieuw te oriënteren en door te gaan met je werk (of niet 😉). Zo neem je de regie over je eigen leerproces! Het overkomt je dan niet meer dat je aan het eind van een tekst niet weet wat je hebt gelezen.

Door leerproblemen zit mijn kind niet lekker in zijn / haar vel, wat kan ik doen?

Natuurlijk werken we aan een positieve kijk op jezelf, maar dat is niet voldoende. Kinderen zien echt wel dat zij moeite hebben met dingen waar andere kinderen fluitend doorheen gaan en dat vormt een bron van onzekerheid. Daarom pakken we in het Davis-programma de oorzaken van de leerproblemen aan. Dat doen we niet alleen met mentale gereedschappen en een stuk psycho-educatie maar ook het oplossen van verwarring bij letters, leestekens en lezen. Als je weet hoe jíj het beste leert, kun je daarmee met groeiend zelfvertrouwen aan de slag!